Защо да изберете професионално обучение?

Какво означава "Професионално обучение"?

Професионалното обучение е обучение, което се осъществява съгласно държавните образователни стандарти и изисквания. Обучение по професия могат да осъществяват учебни центрове, лицензирани от НАПОО за наличието на капацитет, техническа база и лекторски състав отговарящи на държавните изисквания и Закона за професионалното обучение. Обученията по цяла професия завършват с държавен изпит, провеждан съгласно Закона и разпоредбите на МОН. Свидетелството, което ще получите е валидно в целия ЕС и представлява държавен документ за професионална квалификация. Избирайки обучение в лицензиран учебен център Нет Ит, Вие избирате качествено образование и диплома ползваща се с доверие сред работодателите, валидна в цяла Европа.


Грешно е да мислите, че обучение по програма, лицензирана от НАПОО е обучение по застаряли технологии и методи. Законът за професионалното обучение ни дава пълна свобода да актуализираме програмата на обученията съгласно последните тенденции и изисквания на работодателите. Компютрите ни са снабдени с най-актуалните версии на използваните в обученията ни софтуерни продукти. От друга страна, избирайки Център без лиценз за вашите образователни нужди, рискувате да попаднете на лошо структурирана програма и неправоспособни преподаватели, които дори нямат нужното образование.

Придобиване на

професионални умения

Знанията и уменията, които ще придобиете в професионално обучение проведено от Нет Ит са съобразени с актуалните изисквания на работодателите. Съгласно Закона за професионалното обучение, часовете по практика в нашите обучения са над 50% от общия хорариум на целия курс на обучение. Това ви гарантира, че завършвайки наше обучение, Вие ще постигнете резултати все едно сте се обучавали в реална работна среда.

Защо изборът на лицензиран учебен център Нет Ит е правилното решение?

Избирайки лицензиран учебен център Нет Ит, Вие избирате интерактивно обучение по програма лицензирана от НАПОО към Министерски съвет. Избирате също така Център, проверяван многократно от различни структури на МОН. Избирате Център, държащ на качествено организирани и проведени обучения. Избирате учебен център, който редовно обучава своите лектори и подобрява техните умения и качества, с цел предоставяне на отлична образователна услуга. Избирате център издаващ най-престижните свидетелства сред професионалните курсове. Избирате учебен център, който ще бъде до Вас по време на обучението Ви и ще полага грижи за вашия комфорт и удовлетвореност, като към скъп приятел.

Образователни стандарти

Всички наши обучения са лицензирани и съобразени с държавните образователни стандарти.

Квалифицирани лектори

Лекторите в Нет Ит са квалифицирани съгласно държавните изисквания и критериите на учебния център.

Постоянен контрол

Като ЦПО сме подложени на постоянен външен контрол и вътрешен самоконтрол и оценка.

Международни документи

Дипломите, които издаваме при завършване на курс в нашия учебен център са валидни и признати в целия Европейски съюз.

Гарантирано качество

Качеството на предлаганите от нас услуги се базира на въведената в Центъра система за контрол на качеството.

Доверие от работодателите

Документите, които получавате при успешно завършване на курс в Нет Ит се ползват с добър имидж сред работодателите.

© Нет Ит ЕООД 2017 - Всички права запазени!