Професионално обучение по
"Рекламна графика"

22.01.2017

24 месеца

на месец /
ЛВ

160

Придобиване на професионални умения и квалификация по специалност "Рекламна графика"

Практическо обучение

Около 420 часа теория и 540 часа практика

Категория

Обучение по цяла професия

Образование и квалификация по специалност "Рекламна графика"

Няма бизнес в света, който да не разчита на реклама под една или друга форма. Каквато и да е формата на рекламата, тя често се базира на визуализации, които провокират потребителите да реагират по избран от бизнеса начин. На практика професионалистите в рекламната графика са сърцето на продажбите и изключително важни кадри във всяка една добре работеща комапния. Това е и причината, тези редки специалисти да се реализират толкова добре на пазара на труда. Те често са жизнено важни за бизнеса, в който участват и лесно успяват да привлекат дългосрочни клиенти за своите собствени рекламни агенции.

Какви умения ще придобиете по време на обучението си в Нет Ит?

Обучението по рекламна графика дава изключително широка подготовка на учащите се по специалността и цели да превърне напълно начинаещите курсисти в професионалисти по рекламна графика и дизайн. За целта, всички курсисти по време на обучението си в Нет Ит ще усвоят ключови умения и компетентности по рекламна графика, предпечатна подготовка, корпоративно и личностно брандиране, цялостен рекламен дизайн и електронна графика, методи и практики в цифровата фотография (цветна и черно бяла), обработка на изображения, създаване на векторни образи и дизайн, растерни изображения, уеб дизайн и много други специализирани умения нужни за практическа, професионална работа с клиенти в областта на рекламната графика.


Освен специализираните умения, курстите ни придобиват и широко приложими познания и практически способности по Социална психология, убеждаването и промяната наглсите на потребителите, предприемачество, предприемаческо планиране и анализи, бизнес комуникации и мотивация, бизнес етикет, комуникационна етика, микро и макроикономика, английски език и други.


За да разгледета детайлно цялостната програма на курса, кликнете на таба "Програма".

За кого е подходящо обучението в Нет Ит?

Курсът по рекламна графика е насочен към хора от всички възрасти, търсещи възможност за придобиване на ключови умения и познания по широка гама от практически ориентирани модули в рекламната графика. Чрез това обучение, всеки може да направи успешна крачка към преквалификация и самоусъвършенстване по тази изключително перспективна специалност. Обучението е организирано така, че да бъде подходящо както за потребители търсещи кариерна реализация в рекламния бизнес, така и собственици или управители на компании, които търсят възможност да помогнат на бизнеса си да изгради отлично впечатление и по-добър имидж сред клиентите си.

Как протича обучението?

Обучението е разделено на 4 семестъра, като всеки семестър завършва с изпитна сесия, по време на която се полагат изпитите по изучаваните предмети до момента. Обучението завършва с държавен изпит, съгласно утвърдените от МОН национални изпитни програми.

Изучаваните предмети по време на обучението са разделени на два вида - предмети за самоподготовка и предмети за аудиторна подготовка. Специалните предмети, по които са организирани и практически часове се преподават на място в учебния център от високо квалифицирани лектори. Теоретичните предмети, за които не се изисква практическа подготовка се изучават чрез самоподготовка и периодични консултации с лектори по определен график. Това позволява да намалим цената на обучението и то да приключи в по-кратки срокове.

Кариерни възможности след курса

Възможностите за професионална реализация след това обучение са изключително много. Всеки успешно завършил курсист, придобил умения и кавалификация по специалност Рекламна графика, ще може успешно да заема постове на всички нива в рекламни агенции, онлайн издания, телевизионни компании, принт студия, както и който и да е рекламен отдел на големи и малки компании и корпорации. Според проучване на Нет Ит, заплатите на специалисти по рекламна графика, варира от 800 до над 2500 лв. на месец в зависимост от опита на служителя, както и в зависимост от вида и големината на дружеството работодател.


Освен да бъде ключов служител в перспективна компания, всеки завършил курсист би могъл да създаде своя собствена рекламна агенция или да започне на по-ниско ниво като дизайнер на свободна практика. Тази дейност с успех би могла да се осъществява и на международната сцена, чрез сайтове като Upwork.com, Freelancer.com, PeoplePerHour.com и други. Този вид заетост дава възможност на всеки специалист сам да организира работния си ден, в удобно за него време и място. На практика работата на свободна практика с клиенти придобити чрез Интернет, позволява да работите от всяка точка на земното кълбо.

График на групите

Група:
Град:
Начало:
Дни на провеждане:
Размер на групата:

# 1

София

22.01.2017

Неделя от 10:00 до 17:00

30 курсиста

# 2

Варна

04.02.2017

Събота от 10:00 до 17:00

21 курсиста

ЗАПИШЕТЕ СЕ ЗА КУРСА
(местата намаляват)

Семестър 1

Модул

Приложни аспекти на рекламата

Основни концепции на обработката на растерни изображения. Понятие за пиксели, дълбочина на цвета, разделителна способност. Програми за рисуване. Теория на обработката на растерни изображения. Photoshop - палитри. Инструструменти за селекция. Действие, приложение. Настройка на инструментите. Инструменти за рисуване. Възможности, настройка на инструментите. Потребителски настройки на инструмента. Инструменти за редактиране. Действие, приложение. Настройка на инструментите. Инструменти за запълване. Действие, възможности, настройка. Потребителски настройки на инструмента. Инструменти за създаване на пътища (Paths). Палитра Paths. Възможности. Инструменти за клониране. Ретуширане, възстановяване и закриване. Мостри. Палитра History. Възможности за работа. Инструменти за запълване със състояния на History. Артистични стилове за рисуване. Филтри. Начин на действие. Приложение. Филтри за корекция. Специални ефекти I. Слоеве. Работа със слоеве. Палитра Layers. Опции. Режими на смесване. Фигури и стилове. Проблеми на форматиране на текст в програми за растерна обработка. Текстът в Photoshop. Обработка. Ефекти. Теория на цветовете. Цветови системи. Избор на цветова среда за работа. Смяна на цветовата среда, ограничения. Маски - определение. Принципи на действие. Артистични ефекти. Маската като средство за специални ефекти. Файлови формати. Собствен формат на Photoshop - PSD. TIFF, PICT, EPS, GIF - специфики, приложения. Осъщесвяване на връзка между Photoshop и програми за предпечатна подготовка. Основни проблеми за решаване при обработка на растерни изображения. Допуски на небрежност. Прецизност. Дизайнерски решения. Сценарии. Компенсиране на ограниченията на работната среда. Принципи на графичния дизайн. Редактиране на филмови кадри от QuikTime. Формати на обмен. Подготовка на документи за печат. Конвертиране на изображения от RGB в CMYK. Граници на цветовите системи. Видимост на ефектите при печат. PrintSetup - установяване на потребителски настройки. Web дизайн. Възможности за анимация. Основи на виртуалната сценография. Правила за създаване на Web изображения. Подготовка на екранни изображения. Формати за Web изображения - JPG, GIF, PNG - оптимизация. Записване на изображенията в JPG формат, настройки, особености. Записване на изображенията в GIF формат, настройки. Особености. Индексиран цвят. Създаване на отрязъци. HTML документи. Имидж карта. URL адреси. Анимиране и създаване на бутони. Анимация на изображенията - послойно. Tweening. Плавно преместване чрез маски. Оформяне на краен документ за Web. Инструменти за редактиране. Действие, приложение. Настройка на инструментите.

36 часа
Модул

Маркетингови анализи

Част първа: Външни маркетингови анализи; Част втора: Вътрешни маркетингови анализи.

40 часа
Модул

Рекламен дизайн

Що е дизайн и дизайнер. Предмет на дизайна. Сфери на действие. Основни критерии. Ранно промишлено формоизграждане. Деветнадесети век и неговата провокация. Начало на промишления дизайн. Социални идеи в дизайна на 20-те години. Дизайнът до и след Втората световна война. Ергономията в помощ на дизайнера. Основни стилове в развитието на изкуството и архитектурата в края на ХIХ век и тяхното отражение в ХХ век. Връзка с визуализацията на рекламата. Архитектура на ХХ век. Стилове и групи. Автори. Национално присъствие. Рекламата като изкуство. Композиция – видове. Баланс и дисбаланс. Графика и цвят. Проблеми при решение на двуизмерни графични рекламни задачи. Графичен дизайн на печатна реклама: брошура, дипляна, календар, каталог, билборд, плакат. Визуална информация и комуникация. Графичните знаци – наука и изкуство. Съвременни форми на пространствена реклама. Монумент и реклама. Цвят и двумерна реклама. Психологично въздействие на цвета в рекламата. Пространствено оформление на панаири, изложби, магазини. Място на рекламата във функционалното и визуално решение. Графика и цвят. Signs design-проява и развитие.Навлизане в Европа. Пространствен рекламен дизайн. Организиране на рекламата в големи експо-пространства. Индивидуализация на решенията според тематиката на фирменото участие. Място и роля на светлината,цвета и рекреативните елементи.

40 часа
Модул

Предпечатна подготовка

Същност на предпечатната подготовка. Създаване, редактиране и форматиране на графики за предпечат. Създаване, редактиране и форматиране на текстове за предпечат. Работа с графични изображения. Работа със слоеве. Макетни страници. Експорт на готови файлове.

128 часа
Модул

Здравословни и безопасни условия на труд

Държавна политика за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд, международни фактори, история. Основни принципи на държавната политика по осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд. Нормативна уредба. Управление на дейностите по осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд. Права, задължения и отговорности на участниците в трудовия процес, свързани с осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд. Трудов травматизъм, професионална заболяемост и свързани с труда заболявания, здравни, социални и икономически. Изисквания за подбор, обучение, квалификация, инструктаж и информираност на работещите в областта на здравето и безопасността при работа.

16 часа
Модул

Информационни технологии

Определение, цел, изисквания, основни принципи и основни компоненти на информационните технологии. Въведение в базови информационни технологии. Компютърни технологии. Мрежови технологии. Grid технологии. Въведение в приложните информационни технологии. Корпоративни технологии. Интернет технологии. Други приложни ИТ. Въведение в съпътващите информационни технологии. Инструментален софтуер. CASE средства. Елементна база.

20 часа
Модул

Икономика

История на икономическата наука. Основи. Раздели и направления в икономиката. Микроикономика. Макроикономика. Икономика на човешките ресурси. Икономическа социология. Икономика на индустрията. Бизнес икономика.

10 часа

Семестър 2

Модул

Електронна графика

Геометрични основи на компютърната графика. Компютърно геометрично моделиране. Вградени системи. Изчислителна геометрия. Разпознаване на образи. Фотореалистична визуализация. Обработка на изображения. Географски информационни системи. Комбинаторна геометрия. Фрактална геометрия. Топологични методи в компютърната обработка на образи. VRML. Физични основи на компютърната графика.

160 часа
Модул

Трудово-правно законодателство

Предмет, обхват и значение на трудовото право. Източници на трудовото право. Трудовоправни норми. Основни принципи на трудовото право. Трудово правоотношение. Индивидуални трудови правоотношения. Основания за възникване. Трудов договор. Избор. Конкурс. Работно време, почивки и отпуски. Трудова дисциплина. Трудово възнаграждение. Недействителност на основанието за възникване на трудово правоотношение. Измененение на трудовото правоотношение. Изменение на мястото на работа. Безуслвни и здравословни условия на труд. Специална закрила на труда. Трудова книжка и трудов стаж.

10 часа
Модул

Бизнес-комуникации и мотивация

Същност на комуникациите. Елементи на бизнес комуникациите. Органицации и принципи на комуникацията. Комуникации. Ораторско майсторство. Невербална комуникации. Вербална комуникация. Мотивация. Бизнес комуникации в офиса. Бизнес комуникации на организацията и комуникацията в нея. Бизнес етикет. Правила и норми за етикет при бизенс контакти. Комуникационна етика. Новаторство, въображение, риск и особености на личността.

8 часа
Модул

Английски език начално ниво

Съществително име – род, число. Членуване. Прилагателно име. Степенуване на прилагателното. Местоимения. Видове и употреба. Наречие. Степенуване на наречията Числително име – бройни и редни. Предлози. Употреба. Глагол. Видове глаголи (правилни и неправилни). Преходност и непреходност на глагола. Прости глаголни времена. Перфектни времена. Перфектни продължителни времена. Спомагателни глаголи. Модални глаголи. Страдателен залог. Условни изречения. Нелични форми на глагола (инфинитив, герундий, причастие) – форми и употреба. Пряка и непряка реч. Видове изречения – прости, съставни и сложни. Видове подчинени изречения. Съюзи и свързващи думи (connectors). Словоред. Подготовка за тест.

24 часа

Семестър 3

Модул

WEB дизайн

Среди за проектиране и разработка на web приложения. Дизайн на уеб сайт с PhotoShop. HTML5 и CSS. Програмиране с PHP и MySQL. Системи за управление на съдържанието. Проектиране на уеб интерфейси. JavaScript и jQuery. Редизайн на сайт.

162 часа
Модул

Предприемачество

Понятие за предприемачество. Развитие. Основни характеристики на предприемачеството. Мотивация за предприемачество. Поняте за бизнес идея. Предприемачество и обществена среда, социална мобилност, корпоративна култура. Фирмата в пазарно-икономическата среда. Предприемаческа насоченост. Значение на малките и средни фирми. Предприемачески процес. Предприемачески анализ – методи. Предприемачески прозорец. Предприемачески стратегии. Предприемачески план. Допускани грешки в създаването, организирането и управлението на малкия бизнес. Предприемаческа етика и култура. Стартиране на собствен бизнес. Регистриране на фирма. Лицензионни, разрешителни и регистрационни режими за специфични видове стопански дейности.Европейска харта за малкия бизнес.

16 часа
Модул

Социална психология

Предмет на социалната психология. Методи на изследване в социалната психология. Социално влияние – конформизъм. Социално влияние – подчиняване. Социални нагласи. Убеждаване и промяна на нагласите – комуникационен модел. Убеждаване и промяна на нагласите – теория за когнитивния дисонанс. Социално възприемане и формиране на впечатление. Социално възприемане - оценка на емоциите. Теории за атрибуциите.

30 часа

Семестър 4

Модул

Дигитална фотография

Черно-бяла фотография. Цветна фотография. Дигитална фотография. Съвременна фотографска техника и технология. Снимки в натура.

64 часа
Модул

Избираема професионална подготовка

Приложни програмни продукти.

60 часа
Модул

Производствена практика

Обучението приключва с производствена практика, която поставя курсистите в реална работна среда.Тогава те изпълняват реални работни задания, срещат се с потенциални клиенти и подготвят практическите задания за държавния изпит по практика на професията/специалността. Практиката приключва с изработването на индивидуално портфолио на курсиста.

40 часа
Финал

Държавен изпит

Явяване на държавен изпит за придобиване на свидетелство за професионална подготовка съгласно процедурите на МОН.

Преподаватели

Владислава Бурова

Лектор "Рекламна графика"

Владислава Бурова е художник с академично образование. Завършила е Национална Художествена Академия, Катедра Изобразително Изкуство, Магистър’’ Книга и печатна графика’’. Има богат опит в сферата на графичния дизайн, илюстрацията, анимацията, графиката и останалите видове изобразително изкуство. Работила е като графичен дизайнер, илюстратор и аниматор в български и международни фирми.

Мая Стоянова

Лектор "Рекламна графика"

Мая е доктор по Графичен дизайн и хоноруван преподавател по дисциплината „Графичен дизайн“ във Факултета по журналистика и масова комуникация на Софийски университет „Св. Кл. Охридски“. Работи и като freelance дизайнер с професионален опит от над 9 години в областта на лого дизайна, корпоративната идентичност и печатната реклама, предимно за чуждестранни компании. Научните й компетенции и интереси са в полето на графичната комуникация, типографията, корпоративната идентичност и дизайна на печатни медии.

Петър Дачев

Преподавател по "Рекламна графика"

Петър е магистър „Инженер-дизайнер“. С главна посока на търсенията си в областта на интериорния и продуктов дизайн. През последните години активно е насочил усилията си към анализирането на природните системи и пропорции, с цел прилагането на ефективността им върху проектните си разработки. Работи на свободна практика, както и по множество съвместни проекти с български и чуждестранни компании в частния и обществен сектор.

Велислава Черкезова

Преподавател по "Рекламна графика"

Велислава е завършила Технически университет в град Варна, специалност „Инженерен дизайн“ (бакалавър, магистър). Последните няколко години работи в областта на рекламата и дизайна - като графичен дизайнер. Основно се занимава с фирмена идентичност, брандиране, печатна реклама, предпечатна подготовка.

Анна Кирилова

Преподавател по "Рекламна графика"

Анна е магистър по специалност Компютърна техника и технологии и бакалавър специалност Мениджмънт. В момента е консултант в сферата на информационните технологии и въвеждане на специализиран софтуер в работна среда. Работи и преподава : Програми за 2D и 3D проектиране. Софтуерни технологии в интериорния и екстериорния дизайн и проектирането.

Пенко Пенков

Преподавател по "Рекламна графика"

Магистър по ИТ с многогодишна практика в дизайна на вестници, списания, учебници, книги и всякакви принт форми. Работил за редица издателски къщи и рекламни компании както в България, така и зад граница, сред които Yellow Pages, списанията АКЪЛчета, T-BOX, InPulz, Software & Hardware и дузина вестници. В момента е дизайнер на учебници и учебна литература от 4. до 12. клас. Участвал и отличаван в редица конкурси по фотография и дизайн.

Калина Сотирова

Лектор "Рекламна графика"

Калина Сотирова е главен асистент и докторант в екипа на Лаборатория "Цифровизация на научно и културно наследство" в ИМИ-БАН. Лабораторията е научно-приложно звено към секция "Информационни системи" в Института по математика и информатика. Работи като графичен дизайнер на свободна практика от дълги години. Реализирала е проекти от почти всички области на рекламната графика.

Светла Дечева

Лектор "Рекламна графика"

Светла е завършила Национална художествена академия, специалност плакат и визуална комуникация (бакалавър, магистър). Работи главно в областта на графичния дизайн – фирмена идентичност и печатна реклама. От есента на 2000г. преподава графичен дизайн и компютърна графика в НБУ и ред други образователни институции.

Кремена Пехливанова

Лектор "Рекламна графика"

Кремена е завършила Националната художествена академия със специалност Рекламен дизайн и втора специалност Теория и история на художественото образование, даваща й преподавателска правоспособност. По време на следването си печели стаж в Национален Исторически Музей като дизайнер-проектант по европейския проект CANEPAL, включващ над 10 държави. В момента работи като User interface дизайнер за мобилни и уеб приложения, като освен това се занимава и с брандиране и разработване на фирмена идентичност като freelancer.

Записвайки се за обучението в Нет Ит, Вие ще дължите такса, която може да бъде изплащана на месечна база, на семестриална база и еднократно за целия курс. В зависимост от избраният модел на заплащане на курса, можете да ползвате отстъпки в размер до 20%.

При месечна такса

Ако изберете заплащане на месечна база, таксата Ви ще бъде в размер на 160 лв. месечно. В този случай, с първата такса ще трябва да заплатите депозит в размер на 2 месечни вноски, които ще бъдат приспаднати от последните два месеца на обучението Ви в Нет Ит.

При семестриална такса

Ако изберете вариант да заплащате за вашето обучение на семестриална база (на всеки 6 месеца), таксата Ви ще бъде в размер на 864 лв. на семестър. По този начин спестявате 10% от цената на обучението и не се изисква депозит.

Еднократна такса за целия курс

Ако изберете да заплатите наведнъж за цялото обучение ще спестите 20% от стойността му. В този случай таксата Ви ще бъде в размер на 3072 лв. еднократно.

Записване


За да се запишете за обучението е необходимо да сключите договор за избрания от вас курс, което можете да направите в един от нашите търговски офиси. За самото записване е нужно единствено личната Ви карта. Офисите по градове, в които можете да се запишете са както следва:


За град София - бул. Александър Малинов 91, ет.6, офис 601 (метростанция "Бизнес парк София")


За град Варна - ул. София 6, офис 3 (района на централна Ж.П. Гара)

Ниво: Начинаещи

Продължителност: 24 месеца

Локация: София и Варна

Държавен изпит: Януари 2019

Свидетелство: Международно, признато в целия ЕС

Форма на обучение: Присъствена

100% Гарантирано качество

Ако не Ви хареса обучението на което сте се записали, ние ще Ви върнем всички платени такси. Тази възможност е валидна през първите 10 учебни часа от обучението.

Имате ли въпроси?

Записване

За да запазите едно от малкото оставащи места в избраната от вас група, свържете се с нас по телефона и ние ще ви информираме за процедурата по записване.

0 700 16 004

без допълнително таксуване

© Нет Ит ЕООД 2017 - Всички права запазени!