Въпроси и отговори?

Какво означава лицензиран учебен център?

Лицензираните учебни Центрове получават своята лицензия от Национална агенция за професионално образование и обучение към Министерски съвет. Тя издава валидна лицензия на центрове, които отговарят на законовите изисквания да осъществяват обучения по професии. Това включва наличието на лекторски състав с необходимите образование и опит, собствена материално - техническа база, както и капацитет за осъществяване на обучения по държавните образователни стандарти за съответните професии. Единствено в лицензиран център за професионално обучение, бихте могли да получите свидетелство или удостоверение, издадено по държавен образец, което е валидно и признато в ЕС. Всички други центрове издават сертификати, по измислен от тях образец, което означава, че те не се ползват с подкрепата на държавата в лицето на МОН и НАПОО и нямат валидност. Това е така, тъй като центровете без лиценз, не гарантират пред държавните органи, че осъществяват обученията си съгласно държавните образователни стандарти и изисквания. Лицензираните учебни центрове също така са подложени на постоянен контрол от различни държавни органи и са задължени да подчиняват своята дейност на Закона за професионалното образование и обучение. Това гарантира на курсистите, че обучавайки се в лицензиран Център, техните интереси са защитени от Закона.

В каква форма се провеждат обученията в Нет Ит?

Обученията по цяла професия към момента се провеждат единствено и само в присъствена форма в градовете София и Варна. В дистанционна форма се провеждат обученията по част от професията в академиите на Нет Ит, съответно: SoftwareAcademy.bg, DesignAcademy.bg, AccountingAcademy.bg и академията по дигитален маркетинг MarketingExpert.bg

Какви са критериите ни за избор на лектор в учебния център?

В Нет Ит имаме правило, винаги да се стремим да изберем най-подходящия лектор за всяко едно от организираните при нас обучения. Това означава, че сме в постоянен процес на търсене и договаряне с най-добрите лектори в страната. Под най-добри разбираме, преподаватели с достатъчен професионален опит в преподаваната материя, да имат образование, съответстващо на професията, по която преподават, да имат добри лекторски умения и разбира се, да имат желание да предложат своята всеотдайност в работата си като обучители. Често търсим преподаватели, които в ежедневието си са работещи експерти по преподаваната материя и биха могли да запознаят курсистите с работната действителност. В Нет Ит се стараем непрестанно да подобряваме уменията на нашите лектори чрез периодични инструктажи, обучения и насоки в работата им.

Какви документи издава Нет Ит?

Документите, които получава всеки курсист, успешно завършил обучение при нас са: Удостоверение за обучение по част от професията или Свидетелство за професионална квалификация. И двата документа са по образец на МОН. Освен тези документи всеки курсисти има право безплатно да получи EuroPass към своята диплома. Всеки завършил курсист получава и Сертификат по образец на Центъра на английски език.

Какво означава обучение по цяла професия и обучение по част от професия?

Обученията по цяла професия, са професионални обучения, които преминават по целия учебен план за дадена професия с хорариум около 960 часа. Те целят да дадат на курсистите актуални знания и умения, които да ги превърнат в професионалисти в избраната от тях специалност. Обученията по цяла професия завършват с полагане на държавен изпит, който се провежда съгласно разпоредбите на МОН.


Обученията по част от професията, са курсове на обучения, в които се избира по-кратка част от учебния план, която най-често е специализирана за определени умения. Тези обучения са с по-малко времетраене и завършват с изпит, организиран от учебния център, чрез който курсистите получават оценки по теория и практика.

Обученията за начинаещи ли са?

Обученията по част или по цяла професия организирани от Нет Ит винаги са насочени към напълно начинаещи курсисти. Все пак за да сте сигурни, че нивото е подходящо за вас, бихте могли да помолите колеги в Центъра да Ви разяснят в детайли изискванията за избраното от Вас обучение.

В кои градове имате филиал?

Към момента Нет Ит има изградени учебни Центрове в градовете София и Варна. До средата на 2018 планираме да организираме учебни бази и в градовете Бургас и Пловдив.

Как става записването и какви документи са ми необходими, за да стана ваш курсист?

За да се запишете като курсист в учебен център Нет Ит, Вие трябва да сключите договор за обучение, в който се конкретизира вида обучение и неговия график. За да сключите този договор е достатъчно да посетите наш офис или да се свържете с наш представител, който да Ви обясни как можете да се запишете от дистанция. Записването става само с лична карта, като след това ще е необходимо да ни предоставите и снимка паспортен формат, копие от дипломата ви за средно образование, както и медицинско свидетелство от вашия личен лекар, че обучението не ви е противопоказно. Допълнителни документи се изискват съгласно Закона за професионалното образование и обучение и са задължителни, но биха могли да бъдат предоставени и на по-късен етап (не в деня на записването Ви).

© Нет Ит ЕООД 2017 - Всички права запазени!