Професионално обучение по
"Моден дизайн"

22.01.2017

24 месеца

на месец /
ЛВ

160

Придобиване на професионални умения и квалификация по специалност "Моден дизайн"

Практическо обучение

Около 360 часа теория и 600 часа практика

Категория

Обучение по цяла професия

Образование и квалификация по специалност "Моден дизайн"

Може би често Ви се случва да не откривате в модните бутици дрехата, която желаете да носите. Може би винаги правите компромис с моделите при покупката на облекло, тъй като в крайна сметка трябва нещо да облечете. Сигурно често Ви се е случвало да мислите, как ако Вие бяхте моден дизайнер, щяхте да създавате дрехите по ефектни, практични и модерни. Ако често недоволствате, защото идеалните дрехи съществуват само във вашето съзнание, то това означава, че е дошъл моментът да материализирате представите си за първокласно облекло. Този курс е създаден точно за това - да научите тънкостите и правилата на модния дизайн и да придобиете умения да създавате от идеите си актуални и модерни дрехи.

Какви умения ще придобиете?

Уменията които ще придобиете по време на обучението си в Нет Ит ще Ви помогнат, както да създавате уникални облекла, така и да стартирате и управлявате собствен моден бизнес. Курсът е създаден за начинаещи и започва от А,Б в модния дизайн и мениджмънта. Ето защо се изучават следните специални предмети и дисциплини: Рисуване, композиция, перспектива, цветознание, материалознание, технология на облеклото, конструиране на облекло, художествено оформление на облекло и аксесоари, компютърна графика и др.

За придобиване на добри бизнес умения, всеки курсист ще премине и обучения по информационни технологии, предприемачество, икономика, бизнес комуникация и мотивация, английски език и други.

Завършвайки курсът ни по Моден дизайн, Вие ще имате умения да създавате и реализирате модели на дизайнерско облекло напълно самостоятелно, започвайки от скицата и достигайки до готовия продукт.

Детайлна програма за курса може да откриете, като кликнете на таба "Програма" по-горе в страницата.

За кого е подходящо?

Обучението по моден дизайн е подходящо за хора от всички възрасти с мотивация да се превърнат в моден дизайнер. Обучението е отлична възможност за реализация на хора с амбиции да създават всевъзможни видове дрехи и костюми, в това число дамско, мъжко, детско и дори работно облекло. Курсът е отлична отправна точка за хора търсещи възможност да започнат частен бизнес с дизайн, производство и продажба на облекла.

Как протича обучението?

Обучението е разделено на 4 семестъра, като всеки един семестър завършва с изпитна сесия, по време на която се полагат изпитите по изучаваните предмети до момента. Обучението завършва с държавен изпит, съгласно утвърдените от МОН национални изпитни програми.

Изучаваните предмети по време на обучението са разделени на два вида - предмети за самоподготовка и предмети за аудиторна подготовка. Специалните предмети, по които са организирани и практически часове се преподават на място в учебния център от високо квалифицирани лектори. Теоретичните предмети, за които не се изисква практическа подготовка се изучават чрез самоподготовка и периодични консултации с лектори по определен график. Това позволява да намалим цената на обучението и то да приключи в по-кратки срокове.

Кариерни възможности след курса

Този курс е един от малкото в страната, които Ви дават възможност да се реализирате професионално, като дизайнер към модна къща или на свободна практика. Или: Всеки завършил курсист ще има уменията и квалификацията да създава сам модерно и търсено облекло, както според наложените актуални стандарти, така и по индивидуални критерии и размери, разкривайки пълния си творчески потенциал в лимитирани бутикови колекции. Всичко това дава шанс на модния дизайнер успешно да се реализира на пазара на труда (в страната и в чужбина), или да организира своя собствена модна линия.

График на групите

Група:
Град:
Начало:
Дни на провеждане:
Размер на групата:

# 1

София

22.01.2017

Неделя от 10:00 до 17:00

29 курсиста

# 2

Варна

07.02.2017

Вторник и четвъртък от 18:30 до 21:40

19 курсиста

ЗАПИШЕТЕ СЕ ЗА КУРСА
(местата намаляват)

Семестър 1

Модул

Рисуване

Приложимост и разновидност на рисунката. Перспективата като способ за отразяване на пространството в рисунката. Светлосянката като средство за обемно и пространствено изграждане на рисунката. Рисуване на геометрични форми и геометрични предмети от натура. Постановка с битови предмети. Конструктивно и светлосенъчно изграждане на формите в пространството. Постановка с битови и геометрични предмети. Постановка със сложни геометрични форми, битови предмети и драперия. Етюди с елементи от флората и фауната. Етюд на гипсов орнамент с драперия. Човешка глава – рисуване на гипсов детайл от натура. Рисуване на череп в общо положение. Рисуване на гипсова глава от натура. Човешка фигура –рисунки на скелет
/анатомичен модел/ Скици от натура на човешка фигура в различни пози

98 часа
Модул

Цветознание

Цвят. Възприемане на въздействието на цветовете. Материали. Свойства на цветовете. Изразни възможности на цветовете. Цветово изграждане на ескизи по асоциация.

12 часа
Модул

Композиция

Исторически преглед. Основни принципи и закони на композицията. Видове композиции въз основа на принципа на подредба и характера на визуалното цяло. Изразни средства на композицията. Асоциативна композиция. Композиционни видове и схеми в изящните и приложните изкуства.

24 часа
Модул

История на изкуството

Праисторическо изкуство. Изкуство на палеолита, на мезолита, на неолита,на бронзовата и желязната епоха. Древни цивилизации, Древен Египет, пирамидите в Гиза;култовите комплекси Карнак и Луксор, Изкуство на Двуречието:периоди; изкуство и архитектура, Индийско изкуство, Културата на Китай през древността. Изкуството на Древна Гърция. Римско изкуство. Византийско изкуство. Западноевропейско изкуство от IVдо XIX век. Изкуството на западна Европа- IV- XIV век. Епохата на ренесанса в западноевропейското изкуство. Изкуството през XVII век в Европа. Изкуството през XVIII век в Европа - стилът рококо, класицизъм. Изкуството през XIX век Европа – класицизъм, романтизъм, Руско изкуство. Западноевропейско изкуство на XX век. Течения в изкуството от началото на XX век - експресионизъм, дадаизъм, сюрреализъм, кубизъм, абстракционизъм. Скулптура от началото на XX век. Изкуството от втората полвина на XX век в Европа и Америка- поп - арт, минимализъм, концептуализъм, пост модернизъм. Представители в изкуството на XX век - Пикасо, Кент, Ренато Гутузо. Развитие на дизайна през XX век. Творческа типография на XX век. Развитие на плаката и приложното изкуство. Развитие на интериорен и архитектурен дизайн. Индустриален дизайн. Българско изкуство. Културното наследство по българските земи преди идването на прабългарите – траки, гръцко наследство, славяни. Изкуството по време на Първата българска държава. Изкуство на Българското възраждане. Българско изкуство през XX век. Изкуство и анти-изкуство.

54 часа
Модул

Перспектива

Переспективата като способ за отразяване на пространството в рисунката. Въздушна переспектива. Переспективни явления. Елементи на линейната переспектива. Переспективни равнини. Переспективни промени на правите линии. Переспективни промени на окръжност. Светлосянката като средство за обемно и пространствено изграждане на рисунката.

12 часа
Модул

Технология на облеклото

Видове ръчни бодове и шевове. Видове машинни бодове и шевове. Изработване на свивки. Видове свивки. Изработване на басти, плисета и срязвания. Изработване на видове платки. Изработване на малки детайли – гайки, колани, щрифелки, пагони, капаци и маншети. Изработване на закопчавания и разрези. Изработване на джобове - външно пришити джобове, джоб в шев, джоб тип италиански, прорязани джобове. Изработване и прикачване на яки и качулки. Изработване и прикачване на ръкави. Технологична последователност при изработване на поясни изделия-пола с и без хастар;-панталон. Технологична последователност при изработване на раменни изделия без хастар /дамска блуза ,мъжка риза и др./. Технологична последователност при изработване на раменни изделия с хастар / мъжка жилетка,дамско и мъжко сако и др./. Технически условия при скрояване – допустими снадки, дефекти в облеклото. Рационално използване на материалите, нормиране на разхода на плат, разполагане на кройките върху плата. Подготовка на платовете за кроене. Настилане на платовете. Кроене. Изработване на облекло по поръчка.

12 часа
Модул

Здравословни и безопасни условия на труд

Държавна политика за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд, международни фактори, история. Основни принципи на държавната политика по осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд. Нормативна уредба. Управление на дейностите по осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд. Права, задължения и отговорности на участниците в трудовия процес, свързани с осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд. Трудов травматизъм, професионална заболяемост и свързани с труда заболявания, здравни, социални и икономически. Изисквания за подбор, обучение, квалификация, инструктаж и информираност на работещите в областта на здравето и безопасността при работа.

10 часа
Модул

Информационни технологии

Определение, цел, изисквания, основни принципи и основни компоненти на информационните технологии. Въведение в базови информационни технологии. Компютърни технологии. Мрежови технологии. Grid технологии. Въведение в приложните информационни технологии. Корпоративни технологии. Интернет технологии. Други приложни ИТ. Въведение в съпътващите информационни технологии. Инструментален софтуер. CASE средства. Елементна база.

6 часа

Семестър 2

Модул

Технология на облеклото

Видове ръчни бодове и шевове. Видове машинни бодове и шевове. Изработване на свивки. Видове свивки. Изработване на басти, плисета и срязвания. Изработване на видове платки. Изработване на малки детайли – гайки, колани, щрифелки, пагони, капаци и маншети. Изработване на закопчавания и разрези. Изработване на джобове - външно пришити джобове, джоб в шев, джоб тип италиански, прорязани джобове. Изработване и прикачване на яки и качулки. Изработване и прикачване на ръкави. Технологична последователност при изработване на поясни изделия. Технологична последователност при изработване на раменни изделия без хастар /дамска блуза ,мъжка риза и др./ Технологична последователност при изработване на раменни изделия с хастар / мъжка жилетка,дамско и мъжко сако и др./ Технически условия при скрояване – допустими снадки, дефекти в облеклото. Рационално използване на материалите, нормиране на разхода на плат, разполагане на кройките върху плата. Подготовка на платовете за кроене. Настилане на платовете. Кроене. Изработване на облекло по поръчка.

78 часа
Модул

Материалознание

Текстилни суровини – общи сведения. Класификация на текстилни влакна и нишки. Свойства на естествените влакна. Химични / изкуствени и синтетични/ влакна и коприни – видове,свойства,приложение. Нишки,прежди и видове прежди. Тъкани – строеж, свойства и сплитки. Плетива – строеж,свойства, плетки. Нетъкан текстил –получаване,видове. Класификация на платовете. Свойства на платовете: геометрични,физико-механични, естетични, разтегливост, здравина на опън и др. Асортимент на основни материали. Асортимент на спомагателни материали-подложни, топлозащитни. Хастари. Шевни конци. Материали за украса.

18 часа
Модул

Скулптура

Моделиране на обекти от флората и фауната, като двумерен образ – релеф. Моделиране на детайл от човешка глава. Пластични и композиционни особености на тримерното и двумерното пространство. Тримерна и двумерна форма. Композиция. Изграждане на тримерни и двумерни обекти от гипс. Основни триизмерни геометрични форми от плоскости. Сложни триизмерни геометрични форми от плоскости. Триизмерни букви.

36 часа
Модул

Икономика

Основни характеристики на пазарната икономика. Същност, класификация и видове пазари. Закон за търсенето и предлагането. Ценова еластичност. Концепция за полезността. Потребителски избор. Равновесие на потребителя. Криви на безразличието. Пределна норма на заместване. Ефект на заместването и ефект на дохода. Организация на бизнеса. Форми на организация. Производство на фирмата. Цели, производствена функция. Краткосрочен и дългосрочен период. Разходи за производството в краткосрочен и дългосрочен период. Приходи на фирмата. Типове пазарни структури. Конкуренция – видове, причини, форми. Капитал и инвестиции. Печалба и лихва. Търсене и предлагане на труд. Работна заплата.

18 часа
Модул

Трудовоправно законодателство

Трудово правоотношение – характеристика, субекти. Работно време, почивки и отпуски. Отговорност. Трудово възнаграждение. Специална закрила. Трудови спорове. Трудова книжка и трудов стаж. Колективен трудов договор. Социално партньорство. Стачка. Осигурителни правоотношения. Кръг на осигурените лица. Осигурителен доход. Осигурителни вноски, осигурителен стаж. Правни последици от професионално заболяване и трудова злополука. Парични обезщетения. Пенсии. Допълнително задължително пенсионно осигуряване. Допълнително доброволно пенсионно осигуряване. Здравно осигуряване

6 часа
Модул

Компютърна графика

Обработка и манипулация на растерно изображение. Работа със слоеве. Векторна графика. Запознаване с издателска програма. Оформление на текст за печатно издание. Страниране. Предпечатна подготовка. Издаване в PDF файл. Съчетаване на няколко програми за изграждане на цялостен проект. Запознаване с програмата CorelDraw. Основни функции. Проектиране на интернет страница. Уеб анимации. Триизмерна графика.

42 часа
Модул

Чужд език по професията

Съставяне на автобиография и представяне. Събиране и получаване на информация за хора, фирми, забележителности. Разговор по телефона – определяне на делова среща. Провеждане на делова среща. Упражнения върху граматика и произношение. Tерминология и често използвани изрази и фрази в интериорния дизайн на избрания език. Терминологичен речник. Делови преговори и кореспонденция - изготвяне на писмо, покана, оферта, отказ от делова среща, рекламация.

24 часа

Семестър 3

Модул

Предприемачество

Основи на предприемачеството. Избрани аспекти на предприемачеството - дефиниции, стъпки, елементи, подходи. Генериране, оценка и конкретизиране на предприемаческата идея. Организация на предприемаческия процес. Предприемачески процес. Решение за създаване на собствен бизнес. Управление на предприемаческата дейност Умения за работа в екип и бизнес комуникация Мениджмънт на дизайнерска фирма. Законови норми, регламентиращи дейностите на дизайнерската фирма. Подготовка, изработване и управление на бизнес – план за дейността. Подходи за вземане на решения. Монторинг и отчетност на дейността.

10 часа
Модул

Конструиране на облеклото

Методи на конструиране. Инструменти и пособия при чертане. Антропометрични измервания на човешкото тяло – снемане на мерки. Размери и ръстове. Конструиране на поясни изделия - основна конструкция на права пола;- конструиране на разкроени поли;- конструиране на конични поли;- конструиране на дамски панталон;- конструиране на мъжки панталон. Конструиране на раменни изделия - основна конструкция на дамски корсаж;трансформации на свивки;- основна конструкция на дамска рокля,нерязана в талията; конструиране на основен ръкав и на яка- конструиране на дамска блуза без свивки;- конструиране на мъжка риза,ръкав , яка;- конструиране на мъжка жилетка. Конструиране на връхно облекло- дамско сако /с хастар/; дамско палто;- мъжко сако ; мъжки балтон. Конструиране на детско облекло. Характерни особености при възрастовите групи - за момичета : пола; рокля/блуза/; палто- за момчета : панталон, риза; палто. Изработване на кройки и шаблони.

78 часа
Модул

Изработване на бутикови облекла

Особености на бутиковото облекло. Ансамбъл в облеклото. Анализ на особеностите на бутиковото облекло – характеристика. Изработване на бутикова дамска пола. Подбор на дизайнерски проект за бутикова пола. Подбор на най-подходящите основни и спомагателни материали за изработване на бутиковата пола. Скрояване на бутиковата пола, конструирана по индивидуални мерки според дизайнерския проект. Ушиване на бутиковата пола – последователност на процесите. Завършване на изделието – етапи и процеси. Изработване на бутикова дамска блуза. Подбор на дизайнерски проект за бутикова дамска блуза. Подбор на най-подходящите основни и спомагателни материали за изработване на бутиковата дамска блуза. Скрояване на бутиковата дамска блуза, конструирана по индивидуални мерки според дизайнерския проект. Ушиване на бутиковата дамска блуза – последователност на процесите. Завършване на изделието – етапи и процеси. Изработване на бутиков дамски жакет. Подбор на дизайнерски проект за бутиков дамски жакет. Подбор на най-подходящите основни и спомагателни материали за изработване на бутиковия дамски жакет. Скрояване на бутиковия дамски жакет, конструиран по индивидуални мерки според дизайнерския проект. Ушиване на дамския жакет – последователност на процесите. Довършителни етапи и процеси при изработването на бутиковия дамски жакет. Комплектоване на бутиковите изделия в ансамбъл.

91 часа

Семестър 4

Модул

Художествено оформление на облекло и аксесоари

Историческо развитие на костюма. Произход и първична форма на облеклото. Художествено оформяне на съвременно облекло с използване на елементи от различни исторически стилове. Съвременна култура на облеклото. Форма и силует на облеклото. Пропорции на човешкото тяло. Ритъм на съставните елементи и линии в облеклото. Тъкани и цвят на облеклото. Композиция в облеклото. Ансамбъл в облеклото. Аксесоари към облеклото. Художествено оформяне на съвременни ансамбли облекла с използване на различни видове. Оформяне на съвременни ансамбли текстилни облекла за различни възрасти и телосложения. Оформяне на всекидневни ансамбли от различни видове текстил. Оформяне на работни ансамбли. Оформяне на спортни и младежки ансамбли и подбор на текстилния материал според предназначението на облеклото. Оформяне на детски ансамбли. Официални ансамбли от текстил. Ролята на цвета в художественото оформяне на облеклото и аксесоарите. Проекти за облекла и аксесоари в ахроматична гама. Проекти за облекла и аксесоари в хроматична. Символика и въздействие на цветовете. Ритъм, нюанс и контраст в дизайна на облеклото и аксесоарите. Ролята на ритъма в облеклото и аксесоарите. Видове ритъм. Нюансите като изразно средство при облеклото и аксесоарит. Декор в облеклото и аксесоарите. Декорации на облеклото и аксесоарите - видове и материали. Роля на декорацията при дизайнерското решение на облеклото - варианти според степента на доминиране на декорацията. Художествено проектиране на облекло и аксесоари по тема. Създаване колекция облекла и аксесоари на тема. Дизайнерски проект на колекция облекла и аксесоари. Проектиране на съвременно облекло с приложение на елементи от облеклото на древните народи, Гърция, Рим и източните народи. Проектиране на съвременно облекло с приложение на елементи от облеклото на Византия, от средновековния и ренесансовия костюм и от стиловете европейско облекло, господствали до края на ХІХ век. Проекти за съвременно облекло с използване на елементи от облеклото на ХХ век. Съвременна култура на облеклото. Проектиране на ансамбли облекло. Творческо приложение на знанията за дизайна на облеклото. Разработване на авторски колекции.

163 часа
Модул

Производствена практика

Обучението приключва с производствена практика, която поставя курсистите в реална работна среда. Тогава те изпълняват реални работни задания, срещат се с потенциални клиенти и подготвят практическите задания за държавния изпит по практика на професията/специалността. Практиката приключва с изработването на индивидуално портфолио на курсиста.

40 часа
Модул

Избираема професионална подготовка

Модулът включва обучение по предмет по избор от учебния план на специалността. То го надгражда по отношение практическата насоченост на обучението.

40 часа
Финал

Държавен изпит

Явяване на държавен изпит за придобиване на свидетелство за професионална подготовка съгласно процедурите на МОН.

Преподаватели

Наталия Дарманчева

Преподавател по Моден дизайн

Наталия работи в областта на съвременното визуално изкуство, използва уникални техники като ръчна бродерия, пачуърк, апликация и ръчна хартия. Използва различни видове материали като хартия, памук, вълна, коприна, акрил и др. През 2000-та година завършва НХА специалност „ТЕКСТИЛ” при проф. Анна Бояджиева. През 2008 г. – защитава образователната и научна степен ДОКТОР по научната специалност „Изкуствознание и изобразителни изкуства”. Участва в над 25 изложби, голяма част самостоятелни, като само през 2016 те са: СИ „ Нека да е лято“ – галерия „АРТ 36“, София; Изложба-конкурс „Традиция и пачуърк“ , галерия „+ това“, София; СИ „Следвай мечтите си“ – галерия „Алма Матер“ СУ, София

Галина Синева

Преподавател по Моден дизайн

Галина е конструктор-моделиер, бакалавър по специалност "Мода". Има дългогодишен опит в сферата на производство на дамско, мъжко, специализирано облекло. В момента е сътрудник в българска фирма - производител на детско облекло. Успоредно с бакалавърската степен има придобита и квалификация "Учител по изобразително изкуство".

доц. Сашо Александров

Преподавател по Моден дизайн

Доц. Александров завършва в Санкт Петербургския институт по технология и дизайн, специалност "Технология на текстилните материали". Защитава дисертация на тема „Композиционни влакнесто-порести материали със специални свойства" през в Санкт Петербург. Преподавани дисциплини: Проектиране на технически текстилни материали, Текстилно материалознание, Машини и процеси в текстилното облагородяване и багрене, Машини и процеси за нетъкани текстилни материали, Проектиране на текстилни предприятия.

Катерина Генкова

Преподавател по Моден дизайн

Катерина е завършила специалност "Техника и технология на облеклото". От петнадесет години работи в сферата на шивашката промишленост. Преминала е през всички етапи в шевното производство. Работила е в два от най-големите български модни производителя като шивачка, кроячка, а в последствие и като технолог. От пет години работи като управител на шивашки цех за работно облекло. Отговаря за цялостното му производство. Обича професията си и работя с удоволствие и голямо желание за творчески успехи.

Записвайки се за обучението в Нет Ит, Вие ще дължите такса, която може да бъде изплащана на месечна база, на семестриална база и еднократно за целия курс. В зависимост от избраният модел на заплащане на курса, можете да ползвате отстъпки в размер до 20%.

При месечна такса

Ако изберете заплащане на месечна база, таксата Ви ще бъде в размер на 160 лв. месечно. В този случай, с първата такса ще трябва да заплатите депозит в размер на 2 месечни вноски, които ще бъдат приспаднати от последните два месеца на обучението Ви в Нет Ит.

При семестриална такса

Ако изберете вариант да заплащате за вашето обучение на семестриална база (на всеки 6 месеца), таксата Ви ще бъде в размер на 864 лв. на семестър. По този начин спестявате 10% от цената на обучението и не се изисква депозит.

Еднократна такса за целия курс

Ако изберете да заплатите наведнъж за цялото обучение ще спестите 20% от стойността му. В този случай таксата Ви ще бъде в размер на 3072 лв. еднократно.

Записване


За да се запишете за обучението е необходимо да сключите договор за избрания от вас курс, което можете да направите в един от нашите търговски офиси. За самото записване е нужно единствено личната Ви карта. Офисите по градове, в които можете да се запишете са както следва:


За град София - бул. Александър Малинов 91, ет.6, офис 601 (метростанция "Бизнес парк София")


За град Варна - ул. София 6, офис 3 (района на централна Ж.П. Гара)

Ниво: Начинаещи

Продължителност: 24 месеца

Локация: София и Варна

Държавен изпит: Януари 2019

Свидетелство: Международно, признато в целия ЕС

Форма на обучение: Присъствена

100% Гарантирано качество

Ако не Ви хареса обучението на което сте се записали, ние ще Ви върнем всички платени такси. Тази възможност е валидна през първите 10 учебни часа от обучението.

Имате ли въпроси?

Записване

За да запазите едно от малкото оставащи места в избраната от вас група, свържете се с нас по телефона и ние ще ви информираме за процедурата по записване.

0 700 16 004

без допълнително таксуване

© Нет Ит ЕООД 2017 - Всички права запазени!