Професионално обучение по
"Електронна търговия"

21.01.2017

24 месеца

на месец /
ЛВ

160

Придобиване на професионални умения и квалификация по специалност "Електронна търговия"

Практическо обучение

Около 430 часа теория и 530 часа практика

Категория

Обучение по цяла професия

Образование и квалификация по специалност "Електронна търговия"

В наши дни, Интернет задвижва целия свят. Общуваме онлайн, пазаруваме онлайн и все по-често работим и правим бизнес онлайн. Интернет е незаменима нужда, която навлиза все повече в нашето ежедневие. Ето защо, познаването на процесите в този дигитален свят може да бъде сравнено със "Суперсила". Суперсила да създаваш бизнес за милиони, да променяш света и начина по който общуваме, начина по който се забавляваме или начина по който пазаруваме чрез мрежата. Примерите за хора създали бизнес за милиони от дивана в хола си, благодарение на интернет са може би десетки хиляди.

Бизнесът също разчита на Интернет все повече и повече. Почти всички фирми поддържат свой собствен уеб сайт, Фейсбук страница или организират друг вид присъствие онлайн. Това е и причината интернет специалистите да са все по-търсени от бизнеса. Започва надпревара за откриване и наемане на най-добрите специалисти, способни да увеличават продажбите чрез интернет. Това се забелязва във всички сектори на частния бизнес.

Обучението по специалност Електронна търговия на Нет Ит е създадено с една едничка цел: да създаде от вас отличен интернет маркетинг специалист, умело плуващ в този динамичен и вълнуващ океан от нови възможности за бизнес и кариера.

Какви умения ще придобиете по време на обучението си в Нет Ит?

Обучението по специалност Електронна търговия е ценна специалност, осигуряваща изключително перспективни знания и умения. От една страна, курсистите усвояват методи и програмни езици за създаване на уеб сайтове, а от друга страна се обучават как да прилагат методи по популяризирането и маркетинга на готовите интернет приложения. Чрез този курс ще придобиете професионални способности, които ще Ви позволят да създадете свой собствен интернет бизнес чрез онлайн магазин или друг вид сайт. Обучението също така ще Ви даде знания и умения за да започнете работа в която и да е уеб агенция или софтуерна фирма, чиято дейност е свързана с програмирането на уеб сайтове.

По време на обучението ще усвоите специализирани умения по уеб разработване, инсталация на уеб сайт чрез CMS, избор и управление на хостинг, специализирани умения по електронна търговия и дигитални презентации. Ще придобиете умения да оптимизирате сайтове за търсещи машини, да реализирате интернет рекламни кампании, кампании по маркетинг в социалните мрежи, имейл маркетинг, видео маркетинг и много други.

Освен специализираните предмети по специалността, курсистите изучават и други ценни дисциплини, които ще помогнат на учащите да се реализират професионално след курса. Това са предприемачество, икономика на търговията, статистика, обща теория на счетоводството, английски език и много други.

Подробен учебен план бихте могли да намерите от таба "Програма" по-горе.

За кого е подходящо?

Това обучение е подходящо за всички възрастови групи с базови или никакви познания по Интернет маркетинг и уеб програмиране. Обучението е насочено към хора с амбиции да се развиват в днешния модерен свят като интернет маркетинг специалисти, уеб дизайнери, уеб разработчици, онлайн стратези и други. Обучението е подходящо и за всички бъдещи или настоящи собственици и мениджър в малки и големи компании, които искат да опознаят от близо присъствието и промотирането на бизнеса онлайн. Чрез този курс ще научите какво представляват услугите предлагани от рекламните агенции и как да следите коректно подадените от тях данни, кога една кампания в интернет е успешна и кога не.

Ако имате амбициите да организирате инернет стартъп, то този курс ще бъде незаменим старт за вашето приключение. По време на обучението си в Нет Ит ще научите тънкостите по стартиране, промотиране и управление на интернет бизнес.

Как протича обучението?

Обучението е разделено на 4 семестъра, като всеки един семестър завършва с изпитна сесия, по време на която се полагат изпитите по изучаваните предмети до момента. Обучението завършва с държавен изпит, съгласно утвърдените от МОН национални изпитни програми.

Изучаваните предмети по време на обучението са разделени на два вида - предмети за самоподготовка и предмети за аудиторна подготовка. Специалните предмети, по които са организирани и практически часове се преподават на място в учебния център от високо квалифицирани лектори. Теоретичните предмети, за които не се изисква практическа подготовка се изучават чрез самоподготовка и периодични консултации с лектори по определен график. Това позволява да намалим цената на обучението и то да приключи в по-кратки срокове.

Кариерни възможности след курса

Както може би знаете, кариера не означава непременно работа на заплата. Това професионално обучение е едно от малкото, което Ви дава шанса да започнете добре платена работа, като в същото време Ви дава и шанса да създадете Интернет бизнес за милиони. Така наречената "Американска мечта", днес е достъпна от всяка точка на света чрез Интернет. По света съществуват огромен брой хора, които печелят невероятно добре от собствените си сайтове, извършващи дейността си в САЩ и други развити икономики.

От друга страна, ако вече имате свой бизнес, позанията Ви по интернет маркетинг ще Ви дадат възможност да позиционирате своята дейност на много по-широк национален или международен пазар.

График на стартиращите групите

Група:
Град:
Начало:
Дни на провеждане:
Размер на групата:

# 1

София

21.01.2017

Събота от 10:00 до 17:00

21 курсиста

# 2

Варна

05.02.2017

Неделя от 10:00 до 17:00

21 курсиста

ЗАПИШЕТЕ СЕ ЗА КУРСА
(местата намаляват)

Семестър 1

Модул

Интернет програмиране

Компютърни системи и компоненти; Програмиране с HTML, CSS, Javascript, Jquery. Оценка и преработка на кода. Отзивчив уеб дизайн. Валидация на уеб форми. Програмиране с PHP и SQL. Създаване на динамични уебсайтове.

200 часа
Модул

Здравословни и безопасни условия на труд

Държавна политика за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд. Управление на дейностите по осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд. Права, задължения и отговорности на участниците в трудовия процес. Трудов травматизъм, професионална заболяемост и свързани с труда заболявания. Изисквания за подбор, обучение, квалификация, инструктаж и информираност на работещите.

8 часа
Модул

Икономика

Основи на икономиката. Раздели и направления. Микроикономика. Макроикономика. Икономика на човешките ресурси. Икономическа социология. Икономика на индустрията. Бизнес икономика.

10 часа
Модул

Информационни технологии

Определение, цел, изисквания, основни принципи и основни компоненти на информационните технологии. Компютърни технологии. Мрежови технологии. Grid технологии. Въведение в приложните информационни технологии. Корпоративни технологии. Интернет технологии. Други приложни ИТ. Инструментален софтуер. CASE средства. Елементна база.

20 часа

Семестър 2

Модул

Интернет маркетинг и Електронна търговия

Оптимизация на сайт за търсещи машини - принцип на работа на търсещите машини, значение на оптимизацията, Onpage и Offpage оптимизация за професионалисти. Маркетинг в социалните мрежи от начално до експертно ниво - работа с инструментите на Фейсбук, привличане на последователи, автоматизиране на маркетинга в социалните мрежи, основни принципи и правила на присъствието в социалните мрежи. Интернет реклама - видове, модели за реклама, рекламни носители, платформи за реклама, отчитане на резултатите от рекламната кампания, създаване на медия план и бюджет, цена на придобиване на клиенти. Имейл маркетинг - принципи, създаване и запълване на имейл списъци, правна страна на имейл маркетинг и СПАМ, инструменти за имейл маркетинг, планиране на кампания. Видео маркетинг - планиране на видео реклама, видео канали в интернет, измерване на резултатите от видео маркетинга. Вирусен маркетинг - добри примери. Копирайтинг и маркетинг чрез съдържание. Интернет разплащания. CMS системи - видове и приложения. Създаване на уеб сайт и онлайн магазин чрез инсталация и настройка на работещ CMS. Сигурност в Интернет.

150 часа
Модул

Обща теория на счетоводната отчетност и ТРЗ

Счетоводството като информационен процес. Функции на счетоводството. Финансово и управленско счетоводство. Нормативна уредба на счетоводството. Счетоводни принципи. Документиране на стопанската операция. Видове документи. Реквизити на документите. Предмет и обекти на счетоводството. Предприятието като съвкупност от активи и техните източници (капитал и пасиви). Същност на активите. Класификация на капитала и пасивите на предприятието. Структура и съдържание на счетоводния баланс. Стопанска операция. Двустранно и едностранно счетоводство. Стопанска операция. Изменение на активите и източниците при извършване на стопанска операция. Отразяване на ефектите на стопанската операция в счетоводния баланс. Същност на приходите и разходите. Отразяване на приходите и разходите в счетоводния баланс.

40 часа
Модул

Икономика на търговията

Теоретико-методологически основи на икономическия анализ на търговската дейност – същност, задачи, функции, обекти и методи. Форми за осъществяване и развитие на търговията: класификационна структура и концепции за развитието на търговските структури. Стокови запаси: същност, необходимост, видове, обращаемост. Ценообразуване в търговията: цели, фактори, методи, политики, адаптиране на цените към пазара. Търговски надбавки: същност, съдържание, видове. Същност и особености на логистиката на снабдяване и на производствената логистика. Системи за управление на материалните потоци в производството. Търговска логистика – същност, място и роля във фирменото предприемачество. Тенденции. Търговски вериги. Търговски центрове. Стокодвижение – същност, принципи, фактори и звенност. Канали и форми за реализация на стоките на дребно – същност, предимства, състояние. Организация на продажбите на стоки в търговията на едро – канали и форми. Технология на складовите операции в търговията. Рискът на стоковия пазар – същност, икономическо съдържание и измерване. Бизнес риск и финансов левъридж на търговската фирма. Разход по собствения капитал на търговската фирма. Съдържание, показатели, методи, форми, степени на детайлизация при прогнозиране и планиране на общия обем и продуктовата структура на продажбите. Планиране, прогнозиране и анализ на стоковите запаси и скоростта на обръщението им – обекти и методика. Планиране и икономически анализ на трудовия ресурс, степента на използването му и на средствата за заплащане на труда – същност, показатели и методика. Планиране и анализ на общата сума, равнището и структурата на разходите на фирмената дейност. Анализ, планиране и прогнозиране на доходите, печалбата и рентабилността на търговското предприятие – същност, задачи, показатели и методика.

30 часа
Модул

Английски език начално ниво

Съществително име – род, число. Членуване. Прилагателно име. Степенуване на прилагателното. Местоимения. Видове и употреба. Наречие. Степенуване на наречията. Числително име. Предлози. Глагол. Преходност и непреходност на глагола. Прости глаголни времена. Перфектни времена. Перфектни продължителни времена. Спомагателни глаголи. Модални глаголи. Страдателен залог. Условни изречения. Нелични форми на глагола. Пряка и непряка реч. Видове изречения – прости, съставни и сложни. Видове подчинени изречения. Съюзи и свързващи думи (connectors). Словоред.

24 часа

Семестър 3

Модул

Маркетинг

Въведение. Същност функции и задачи на маркетинга. Маркетингов подход. Пазарни и маркетингови философии. Състояния на търсенето. Видове маркетинг. Маркетингов микс. Маркетингова макрообкръжаваща среда. Маркетингова микрообкръжаваща среда. Потребителско поведение.Вътрешни фактори, определящи потребителското поведение. Външни фактори, определящи потребителското поведение. Потребителско поведение на организациите-потребители. Вземане на решение за покупка – същност и етапи. Видове решения за покупка. Структура на потребителските решения. Етапи на вземане на решение за покупка в организациите. Процес на разработване на пазара. Продуктово позициониране. Класификация на продуктите. Продуктов микс – методи за анализ – БКГ матрица. Други методи за анализ - матриците на Дженерал Електрик, Шел и Ансоф. Концепция за жизнен цикъл на продукта. Разработване на нов продукт – иновация, етапи. Маркетингова характеристика на цената. Същност на дистрибуцията. Същност на промоцията.

50 часа
Модул

Компютърна графика и презентация

Въведение. Същност на компютърната графика. Видове компютърна графика. Растерна компютърна графика. Запознаване и работа с Adobe Photoshop. Векторна копютърна графика. Запознаване и работа с Adobe Ilustrator. Запознаване и работа с COREL DROW. Фрактална компютърна графика. Основни цветови модели - RGB, CMYK, HSB. Основни графични формати. Програма MS Paint. Изграждане на изображение от различни графични примитиви. Създаване на структура на изображението чрез йерархично групиране. Създаване на прототип и цялостен лейаут с дизайн на уеб сайт. Създаване на рекламни банери и банери за социалните мрежи. Компютърна анимация. Цифрова обработка на изображения за уеб.

100 часа
Модул

Бизнес-комуникации и мотивация

Същност на комуникациите. Елементи на бизнес комуникациите. Органицации и принципи на комуникацията. Комуникации. Ораторско майсторство. Невербална комуникации. Вербална комуникация. Мотивация. Бизнес комуникации в офиса. Бизнес комуникации на организацията и комуникацията в нея. Бизнес етикет. Правила и норми за етикет при бизенс контакти. Комуникационна етика. Новаторство, въображение, риск и особености на личността.

8 часа
Модул

Счетоводство на предприятието

Счетоводството в системата на икономическата информация. Счетоводен баланс. Счетоводни сметки и двойно записване. Текущо счетоводно отчитане. Обобщаване на данните от текущата отчетност. Оценката и калкулацията като способ на счетоводната отчетност. Счетоводни документи и документиране на стопанските операции. Инвентаризация. Счетоводни регистри и счетоводни форми. Счетоводни грешки и способи за отстраняването им. Отчитане на капиталите. Отчитане на дълготрайни /нетекущи/ материални активи. Отчитане на краткотрайните /текущи/ активи. Отчитане на разчетите. Отчитане на паричните средства и на краткосрочните финансови активи. Отчитане на разходите. Отчитане на приходите. Отчитане на финансовите резултати. Годишно приключване и счетоводни отчети. Годишни финансови отчети.

20 часа

Семестър 4

Модул

Мениджмънт

Управление на капиталите във фирмата. Видове структури на фирмата и управлението. Управление и контрол на персонала. Вземане на решения. Финансови деривати. Капиталово бюджетиране. Финансово управление на човешките ресурси. Бюджетно управление на фирмата. Международен финансов мениджмънт. Управление на дълга.

40 часа
Модул

Предприемачество

Понятие за предприемачество. Развитие.Основни характеристики на предприемачеството. Мотивация за предприемачество. Поняте за бизнес идея. Предприемачество и обществена среда, социална мобилност, корпоративна култура. Фирмата в пазарно-икономическата среда. Предприемаческа насоченост. Значение на малките и средни фирми. Предприемачески процес. Предприемачески анализ – методи. Предприемачески прозорец.Предприемачески стратегии. Предприемачески план. Допускани грешки в създаването, организирането и управлението на малкия бизнес. Предприемаческа етика и култура. Стартиране на собствен бизнес. Европейска харта за малкия бизнес. Регистриране на фирма. Лицензионни, разрешителни и регистрационни режими за специфични видове стопански.

16 часа
Модул

Избираема професионална подготовка

60 часа
Модул

Производствена практика

Производствена практика по специалността в избрано от курсиста дружество или към учебния център.

88 часа
Финал

Държавен изпит

Явяване на държавен изпит за придобиване на свидетелство за професионална подготовка съгласно процедурите на МОН.

Преподаватели

Деян Христов

Преподавател по специалност "Електронна търговия"

Деян е магистър с дългогодишен опит в сферата на Интернет маркетинга, продажбата на реклама, маркетинга във Социалните мрежи и имейл маркетинга. От 2001 година насам е работил за компании като Нет Инфо, Darik Web, Lex.bg, Стандарт Нюз ЕАД, Дарик радио АД и др. Деян преподава практическите аспекти на Интернет рекламата и с голям успех предава знанията си трупани през годините на нашите курсисти.

д-р Оля Обрейкова

Преподавател по специалност "Електронна търговия"

Оля Обрейкова има докторска степен по „Маркетингови комуникации” и магистратури по „Публична комуникация” и „Електронни медии”. Работила е като журналист и бранд мениджър. Собственик е на фирма за онлайн маркетинг. От 2011 година се занимава с проекти, свързани с постигане на маркетингови резултати чрез социалните мрежи, интернет реклама, Google Adwords, както и цялостен онлайн PR.

Митко Иванов

Преподавател по специалност "Електронна търговия"

Митко е с над години 6 професионален опит във всички аспекти на Интернет маркетинга и 2 години в онлайн търговията. Има солиден опит и познания в оптимизация на сайтове за търсещи машини (SEO) и маркетинг в социалните мрежи. От опит познава механизмите за онлайн продажби и дистрибуция на продукти посредством различни платформи, като Amazon, eBay и др. Обича да акцентира върху простотата и дисциплината в прилагането на знанията като основни причина за успеха на всяка една идея.

инж. Анна Кирилова

Преподавател по специалност "Електронна търговия"

Анна е магистър по специалност Компютърна техника и технологии и бакалавър специалност Мениджмънт. В момента е консултант в сферата на информационните технологии и въвеждане на специализиран софтуер в работна среда. Работи и преподава : Онлайн маркетингови стратегии , оптимизация за търсещи машини /SEO/, Google инструменти за оптимизация и реклама и др.

Габриела Стоянова

Преподавател по специалност "Електронна търговия"

Габриела е магистър по Реклама и медийни комуникации към Катедра “Маркетинг”. В сферата на Рекламата, работи с изследване на пазара и сегментиране, потребителското поведение, анализ и оценка на маркетинговата среда. Разработвала е онлайн и офлайн рекламни кампании, както и проекти за чуждестранни клиенти. Интересите й в областта на маркетинга са насочени към Маркетинговия одит и Кризисните комуникации.

Александър Панайтов

Преподавател по специалност "Електронна търговия"

Александър е уеб дизайнер и мениджър на Алейков Студио . Неговата техническа квалификация обхваща знания в областта на уеб дизайна, SEO (оптимизиране на търсещи машини и търсачки), Java, C#, Photoshop, HTML, CSS, различни CMS системи (WordPress, Joomla), бази данни и уеб приложения. Александър има опит в реализирането на цялостния цикъл на уеб проекта - от анализа, проектирането на дизайна, разработването, реализирането до неговата поддръжка и реклама. Получил е богат опит, работейки с широк спектър от клиенти. Реализирал е проектите на южноафриканското посолство в България, официалните представители на Siemens и Bosch за България – EXPO 2000, Асдис Ран, фотографско студио MEM, Виктор Балабанов, Клуб Роял, хотели, сватбени агенции, строителни комании, издателства и др.

инф. инж. Михаил Чалашканов

Преподавател по специалност "Електронна търговия"

Михаил е специалист и консултант по информационни технологии и програмно осигуряване. Завършил бакалавър в ТУ-София и магистър в СУ. Работи във водещи софтуерни компании и притежава над 15 години опит в разработката на софтуерни информационни продукти и приложения.

Записвайки се за обучението в Нет Ит, Вие ще дължите такса, която може да бъде изплащана на месечна база, на семестриална база и еднократно за целия курс. В зависимост от избраният модел на заплащане на курса, можете да ползвате отстъпки в размер до 20%.

При месечна такса

Ако изберете заплащане на месечна база, таксата Ви ще бъде в размер на 160 лв. месечно. В този случай, с първата такса ще трябва да заплатите депозит в размер на 2 месечни вноски, които ще бъдат приспаднати от последните два месеца на обучението Ви в Нет Ит.

При семестриална такса

Ако изберете вариант да заплащате за вашето обучение на семестриална база (на всеки 6 месеца), таксата Ви ще бъде в размер на 864 лв. на семестър. По този начин спестявате 10% от цената на обучението и не се изисква депозит.

Еднократна такса за целия курс

Ако изберете да заплатите наведнъж за цялото обучение ще спестите 20% от стойността му. В този случай таксата Ви ще бъде в размер на 3072 лв. еднократно.

Записване


За да се запишете за обучението е необходимо да сключите договор за избрания от вас курс, което можете да направите в един от нашите търговски офиси. За самото записване е нужно единствено личната Ви карта. Офисите по градове, в които можете да се запишете са както следва:


За град София - бул. Александър Малинов 91, ет.6, офис 601 (метростанция "Бизнес парк София")


За град Варна - ул. София 6, офис 3 (района на централна Ж.П. Гара)

Ниво: Начинаещи

Продължителност: 24 месеца

Локация: София и Варна

Държавен изпит: Януари 2019

Свидетелство: Международно, признато в целия ЕС

Форма на обучение: Присъствена

100% Гарантирано качество

Ако не Ви хареса обучението на което сте се записали, ние ще Ви върнем всички платени такси. Тази възможност е валидна през първите 10 учебни часа от обучението.

Имате ли въпроси?

Записване

За да запазите едно от малкото оставащи места в избраната от вас група, свържете се с нас по телефона и ние ще ви информираме за процедурата по записване.

0 700 16 004

без допълнително таксуване

© Нет Ит ЕООД 2017 - Всички права запазени!